Påvist signalkreps med krepsepest i Glomma i Indre Østfold

Publisert 22.09.2020     Sist endret 22.09.2020

I forbindelse med prøvefiske etter kreps i Glomma mellom Kykkelsrud og Solbergfoss kraftverker i september 2020, ble det fanget signalkreps. Signalkrepsen viste seg å være bærer av krepsepestsmitte. Det er første gang det påvises signalkreps i Glomma.

Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps, og medfører utryddelse av bestanden i området sykdommen forekommer. Krepsepest er derfor en alvorlig trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen.

Signalkrepsen som ble påvist i september 2020, ble funnet på en svært begrenset lokalitet mellom Kykkelsrud og Solbergfoss kraftverker. Området ligger innenfor eksisterende bekjempelsessone for krepsepest i Glommavassdraget.

Område har vært antatt å være fritt for kreps, og det er foreløpig uklart hvorfor det ble påvist signalkreps i dette området. Det kan ikke utelukkes at signalkrepsen er satt ut, noe som i så fall er alvorlig miljøkriminalitet.

Bekjempelsessone opprettet 2005

Etter påvisning av syk edelkreps i Glomma ved Braskereidfoss i Våler kommune i Innlandet fylke i 2005, vedtok Mattilsynet i juni 2005 en forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold

Bekjempelsessonen omfatter hovedløpet av Glomma i Innlandet og Viken nedstrøms Braskereidfoss i Våler kommune, samt sideløp nedenfor Braskereidfoss oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige vandringshinder for kreps. Bekjempelsessonen omfatter i tillegg landområdene 1000 m på hver side av høyeste målte vannstand etter 1. mai 2005.

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet, i flere år overvåket Glomma rundt Braskereidfoss med hensyn til ev. krepsepestsmitte.

Forbud og forebygging

I området omfattet av forskriften er det forbudt å

  • fiske etter kreps
  • flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av bekjempelsessonen

Fiske- og krepseutstyr, båter og vannsportutstyr som er brukt i bekjempelsessonen skal tørkes, rengjøres og desinfiseres før de brukes andre steder.

Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten.

Les med om tiltak for å hindre spredning av krepsepest

Krepsepest

Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps, og medfører utryddelse av bestanden i området sykdommen forekommer. Krepsepest er derfor en alvorlig trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen.

Alle som bruker vassdraget har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre vassdrag. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag.

Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest. Det kan for eksempel innebære forbud mot båttrafikk, fiskeforbud, etc.

Funn av syk eller død kreps skal du melde til Mattilsynet på 22 40 00 00.

Les mer om saken hos Veterinærinstituttet og Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Lars Erik Lundblad Rondestveit
Veterinær/ seniorinspektør
Seksjon dyr Østfold og Follo
Mobil 97160076


Kontaktinformasjon

Lars Erik Lundblad Rondestveit
Veterinær/ seniorinspektør
Seksjon dyr Østfold og Follo
Mobil 97160076