Forskrifter

Publisert 29.01.2018     Sist endret 28.04.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg 05.12.2012 1140

Regelverk og veiledning