Forskrifter


Publisert 28.05.2013 | Sist endret 15.09.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg 05.12.2012 1140

Regelverk og veiledning