Lakselus: Alle oppdrettsanlegg over tillatt nivå får automatisk varsel

Publisert 07.02.2022     Sist endret 07.02.2022

For å bidra til mer likebehandling og mer vekt på forebygging, standardiserer Mattilsynet oppfølging av lakselusoverskridelser i oppdrettsanleggene. Det innebærer blant annet at alle med overskridelser av lusegrensen får varsel om vedtak. Ordningen gjelder fra 1. april 2022.

Lakselus er en trussel mot vill laksefisk og kan være et velferdsproblem for oppdrettsfisken.

Mattilsynets tilsyn med og oppfølging av lusegrensen er en viktig forutsetning i trafikklyssystemet. Tilsynet bidrar til at de som ikke overholder lusegrensen ikke skal hindre andres muligheter for å øke produksjonen.

Mattilsynet registrerer fortsatt mange overskridelser av lusegrensen. I regelverket er det krav om at tiltak skal planlegges og iverksettes i tide, slik at man holder seg under den maksimale grensen for antall lakselus per fisk.

Slik følges overskridelser opp

Alle luseoverskridelser blir fulgt opp med et standard varsel om vedtak ved første rapportering.

I varselet får virksomheten en frist til å komme med tilbakemeldinger. En tilbakemelding kan for eksempel være at avlusing allerede er gjennomført og lusenivået er under tillatt nivå. Da lukker Mattilsynet saken uten å fatte vedtak.

Dersom lusetallet fremdeles er over tillatt grense andre uke på rad, vil vi som hovedregel fatte vedtak om å komme under lusegrensen. Samtidig varsler vi vedtak om tvangsmulkt som begynner å løpe dersom lusetallene ikke er under grensen innen fristen..

Selv om første del av oppfølgingen standardiseres, vil Mattilsynet fortsatt vurdere hver enkelt sak. Vedtak skal både være mulig å gjennomføre og forholdsmessige.

Evaluering og gjennomgang

Tre ganger årlig vil Mattilsynet gjennomgå et utvalg av vedtak for å sjekke at de de er forholdsmessige og samtidig følger opp høye lusetall strengt nok.

Hele ordningen blir evaluert i 2023 eller 2024.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer