Mattilsynets lakselusrapport høsten 2016

Publisert 25.01.2017     Sist endret 25.01.2017

Lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis var utover høsten i snitt lavere enn tidligere år, men nivået varierer fra fylke til fylke og mellom ulike områder i hvert fylke. Legemiddelbruken går ned og erstattes av mekanisk behandling.

Hva er undersøkt:Lakselus i oppdrettsanlegg for laks og ørret.
Tidsrom:1. september til 31. desember 2016.
Hva lette vi etter:Forekomst av lakselus i oppdrettsanleggene, behandlinger mot lakselus, fiskevelferd.
Hva ble funnet:
  • Lakselusnivået var i snitt lavere enn på samme tid i fjor.
  • Det er omfattende behandling for å holde lakselusnivået nede. Behandlinger med lakselusmidler erstattes av mekaniske behandlinger.
  • Antall mekaniske behandlinger mot lakselus er femdoblet siden i fjor.
  • Mattilsynet er bekymret for fiskevelferden og har fått inn 400 meldinger om hendelser med dårlig velferd, skader og fisk som har dødd under og etter lakselusbehandling.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner