Kunngjøring

Nytt skjema for rapportering av lakselustall kommer i løpet av august

Publisert 24.05.2023     Sist endret 24.05.2023

I løpet av høsten innfører Mattilsynet nytt skjema for rapportering av lusetall som følge av endringer i produksjonsområdeforskriften. Det nye skjemaet vil gi nye mulighet for å rapportere maskinelt som vil gi bedre og sikrere data, og gjøre det enklere å rapportere.

Hvorfor nytt skjema?

Det nye skjemaet innføres som følge av foreslåtte endringer i produksjonsområdeforskriften, men også fordi det er behov for bedre data når det gjelder bruk av ikke medikamentelle behandlinger og kombinasjonsbehandlinger.

I forslaget som er på høring er det foreslått begrensninger i antallet ikke-medikamentelle behandlinger for å kvalifisere seg for å søke om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet, såkalt unntaksvekst.

Ordningen med unntaksvekst gjennomføres ved at Mattilsynet først og i egen prosess vurderer om kriteriene for unntaksvekst er oppfylt. Mattilsynet trenger som følge av forskriftsendringene bedre oversikt over bruken av ikke-medikamentelle behandlinger for å kunne behandle søknadene.

Hvordan blir ny løsning?

Mattilsynet jobber med det nye skjemaet og muligheter for å melde maskinelt. Skjemaet vil være i den nyeste Altinn versjonen, og vi vil lage et API som muliggjør vesentlig enklere integrasjon enn dagens løsning for sluttbrukersystem og andre.

Mattilsynet ønsker å ha nytt skjema og maskinintegrasjon tilgjengelig fra og med 1. august, men jobber med å tilgjengeliggjøre dette så fort som mulig slik at næringen har mulighet til å gjennomføre nødvendige endringer.

Overgangsperiode

Det vil være en overgangsperiode, hvor både eksisterende luseskjema og nytt luseskjema vil være tilgjengelig samtidig.

Det nåværende Altinn-skjemat blir tatt ned i løpet av september. Eventuelle maskinintegrasjoner mot dette skjemaet vil samtidig slutte å fungere.

Hva betyr dette for oppdretterne?

De som ønsker å rapportere lusetall maskinelt bør forberede seg på å endre og tilpasse sine systemer. Mattilsynet anbefaler de som i dag jobber med integrasjon om å avvente til det nye skjemaet er på plass.

Oppdrettere som skal søke om unntaksvekst, men ikke har maskinell integrasjon på plass i tide, må rapportere manuelt i Altinn på nytt skjema fra og med 1. august.

Informasjonsmøte 16. juni

Mattilsynet vil invitere næringsorganisasjonene til et informasjonsmøte om det nye skjemaet 16. juni.

Der vil vi kjøre en demonstrasjon av skjemaet, gi teknisk informasjon og svare på spørsmål.

Fant du det du lette etter?