Kunngjøring

Mattilsynet opphever forskrift om kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner i Sogn og Fjordane

Publisert 31.08.2021     Sist endret 31.08.2021

Mattilsynet har 31. august 2021 opphevet forskrift om kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane.

For å begrense utbrudd og spredning av pankreassykdom forårsaket av viruset SAV2 i Sognefjorden i november 2018 og januar 2019, opprettet Mattilsynet i mars 2019 forskrift om kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane for å bekjempe sykdommen.

Bekjempelsessonen i forskriften ble opphevet 13. august 2019 på bakgrunn av at alle lokalitetene i bekjempelsessonen var tømt for fisk, vasket og desinfisert, og hadde gjennomført samtidig brakklegging i to måneder. I henhold til forskriftens § 17 oppheves overvåkingssonen to år etter at bekjempelsessonen er opphevet. Overvåkingssone kunne på bakgrunn av dette, oppheves 13. august 2021.

Nå som overvåkingssonen kan oppheves, vil det ikke lenger være knyttet særskilte tiltak eller krav til området, og forskriften kan dermed oppheves i sin helhet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44 og

Rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 55.


Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44 og

Rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 55.