Kunngjøring

Påvist pankreassykdom (PD SAV 2) i et oppdrettsanlegg i Stad kommune i Vestland fylke

Publisert 20.01.2020     Sist endret 06.02.2020

Det er påvist pankreassykdom (PD) SAV2 ved sjølokalitet 13612 Rundreimstranda i Stad kommune i Vestland fylke. Lokaliteten eies av MOWI Norway AS.

Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2 i dette området. Det er et klart mål at SAV 2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

Grunnlag for påvisning

Virksomheten varslet Mattilsynet 17. januar 2020 om mistanke om PD SAV 2 på lokalitet Rundereimstranda. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen AS.

Mattilsynet tok nye prøver 22. januar 2020, og prøvene ble analysert ved Veterinærinstituttet. PD diagnosen, forårsaket av SAV 2-subtype, ble bekreftet av Mattilsynet 6. februar 2020.

Kartlegging av smittesituasjonen i området

Mattilsynet har startet kartlegging av smittestatus i området. Anlegg som ligger innenfor en radius på 30 km fra lokalitet Rundereimstranda blir fulgt opp.

Restriksjoner og utslakting

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbudt å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mattilsynet vil pålegge rask tømming av lokaliteten.

Sykdomstilfellet blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart

Kontrollområde

Mattilsynet vil i løpet av kort tid opprette et kontrollområde rundt lokalitet Rundreimstranda, for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av PD SAV 2.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner på blant annet båttrafikk i sjøområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Ufarlig for mennesker

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret. Viruset er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helene Marie Øgaard, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnfjord og Sogn Direktenummer: 22 77 82 65 mobil: 905 28 011

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, fagrådgiver fiskehelse og fiskevelferd Direktenummer: 22 77 89 81 mobil: 992 03 763


Kontaktinformasjon

Helene Marie Øgaard, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnfjord og Sogn Direktenummer: 22 77 82 65 mobil: 905 28 011

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, fagrådgiver fiskehelse og fiskevelferd Direktenummer: 22 77 89 81 mobil: 992 03 763