Legemidler til fisk

Publisert 26.11.2012     Sist endret 03.01.2019

Legemiddelbehandling av oppdrettsfisk skal være forsvarlig utfra hensyn til mattrygghet, fiskehelse, fiskevelferd og miljø. Ansvaret for det ligger først og fremst hos fiskehelsepersonell, men også hos oppdrettere og slakteriet.

Legemiddelbruken mot lakselus har over flere år økt både i mengde og antall behandlinger. Dette gir grunn til bekymring. Derfor gjennomfører Mattilsynet en tilsynskampanje på legemiddelbruk i oppdrettsnæringen. Kampanjen retter seg mot fiskehelsepersonell, slakterier og oppdrettere. Kampanjen gjennomføres i 2016.

På denne siden kan du både lese om kampanjen men også om krav, forventninger og avklaringer knyttet til legemiddelbruk til fisk.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater