Legemidler til fisk

Publisert 26.11.2012     Sist endret 05.11.2019

Legemiddelbehandling av oppdrettsfisk skal være forsvarlig utfra hensyn til mattrygghet, fiskehelse, fiskevelferd og miljø. Ansvaret for det ligger først og fremst hos fiskehelsepersonell, men også hos oppdrettere og slakteriet.

Høring

Endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Send oss innspill innen: 12.05.2020

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater