Veiledere

Publisert 26.11.2012     Sist endret 05.11.2019

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til fiskehelsepersonell - legemiddelforskrivning 15.09.2016 PDF
Veileder for oppdrettere - legemiddelbruk i oppdrettsanlegg 02.05.2016 PDF

Regelverk og veiledning