Vaksiner til oppdrettsfisk

Publisert 26.11.2012     Sist endret 03.01.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Fiskevaksiner brukes for å beskytte oppdrettsfisk mot sykdom.

Alle fiskevaksiner skal være godkjent av Statens legemiddelverk og ha en brukstillatelse fra Mattilsynet. Mattilsynet overvåker bruken av vaksiner til oppdrettsfisk.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Beredskapsplan for listeførte eksotiske sykdommer hos akvatiske dyr PDF

Gebyrer

Brukstillatelse av fiskevaksiner er. Det er for tiden 1 700 kr per godkjenning (2023). Mattilsynet sender ut faktura for gebyret.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet