Vaksiner til oppdrettsfisk

Publisert 26.11.2012     Sist endret 25.03.2020

Fiskevaksiner brukes for å beskytte oppdrettsfisk mot sykdom. Det er plikt til å vaksinere mot noen fiskesykdommer og forbudt å vaksinere mot andre fiskesykdommer.

Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr inneholder bestemmelser om vaksinering av fiskesykdommer. Alle fiskevaksiner skal være godkjent av Statens legemiddelverk og ha en brukstillatelse fra Mattilsynet. En vaksine kan omsettes og brukes dersom alle godkjenninger er på plass og Mattilsynet har gitt brukstillatelse til å bruke den.

Mattilsynet overvåker bruken av vaksiner til oppdrettsfisk. Både veterinærer, fiskehelsebiologer og legemiddelfirmaer plikter til enhver tid å gi de opplysninger som Mattilsynet ber om for å gjennomføre denne overvåkingen.

Mer om vaksiner til oppdrettsfisk

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Beredskapsplan for listeførte eksotiske sykdommer hos akvatiske dyr PDF

Gebyrer

Brukstillatelse av fiskevaksiner er. Det er for tiden kr 1060 per godkjenning (2013). Mattilsynet sender ut faktura for gebyret.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet