Vaksiner til oppdrettsfisk

Publisert 26.11.2012     Sist endret 03.01.2022

Fiskevaksiner brukes for å beskytte oppdrettsfisk mot sykdom.

Alle fiskevaksiner skal være godkjent av Statens legemiddelverk og ha en brukstillatelse fra Mattilsynet. Mattilsynet overvåker bruken av vaksiner til oppdrettsfisk.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Beredskapsplan for listeførte eksotiske sykdommer hos akvatiske dyr PDF

Gebyrer

Brukstillatelse av fiskevaksiner er. Det er for tiden kr 1060 per godkjenning (2013). Mattilsynet sender ut faktura for gebyret.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet