Forskrifter

Publisert 29.08.2012     Sist endret 10.11.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om drift av akvakulturanlegg (Akvakulturdriftsforskriften) 17.06.2008 822

Regelverk og veiledning