Rapport 2006: Fiskevelferd ved bruk av slaktemerd for oppdrettsfisk

Publisert 18.01.2013     Sist endret 23.01.2013

Ventemerder blir brukt av de fleste fiskeslakterier for å lagre fisken utenfor slakteriene. Dette medfører en ekstra håndtering og oppbevaring av fisken, samt lengre sultetid.

Mattilsynets ytre apparat har rapportert om at en del ventemerder har lav vannutskiftning, og at bruk av ventemerd kan utsette fisken for unødige påkjenninger. Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd sier at ”Det overveies å fremme et forslag om maksimal oppholdstid i ventemerd før slakting eller andre konkrete forslag til tiltak for å hindre at slaktefisk går unødig lenge i ventemerd.” På bakgrunn av dette bad Mattilsynet Havforskningsinstituttet om å utrede hvorvidt dagens bruk av ventemerd er fiskevelferdsmessig forsvarlig.

 

Last ned rapporten under.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner