Kunngjøring

Mattilsynets tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd i 2020

Publisert 02.03.2020     Sist endret 09.03.2020
Foto: Mattilsynet

Mattilsynets fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn vil i 2020 rette seg mot håndtering av sykdoms- og velferdshendelser, bruk av rensefisk, dødfiskhåndtering og levendelagring av torsk.

Dødeligheten i norsk fiskeoppdrett er fortsatt høy. I 2019 døde 52,8 millioner oppdrettslaks og en høy andel rensefisk i oppdrettsanleggene. Årsaken til dødeligheten er hovedsakelig sykdom og følgeskader av behandling mot lakselus.

- At fisk dør under produksjon er i mange tilfeller et tegn på at den har hatt dårlig velferd i kort eller lang tid i forkant, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

I tillegg til å følge opp konkrete sykdoms- og velferdshendelser, vil Mattilsynet føre tilsyn med bruken av rensefisk.

- Mattilsynet rensefiskkampanje viste at et høyt antall rensefisk dør og at fisken utsettes for behandlinger og miljøforhold den ikke tåler. Skal oppdrettsnæringen fortsette å bruke rensefisk mot lakselus, må de få denne situasjonen under kontroll, sier Wilmann.

Mattilsynet vil også kontrollere hvordan enkelte av oppdrettskonsernene håndterer dødfisk, og vil kontrollere alle som driver med levendelagring av torsk.

Les mer om Mattilsynets fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn

Fant du det du lette etter?