Ny nordisk rapport om mattrygghet i tang og tare

Publisert 24.01.2023     Sist endret 24.01.2023

Sammen med andre mattilsyn i Norden, har Mattilsynet sett på en felles nordisk tilnærming til risikohåndtering av mattrygghet i tang tare til bruk som mat. Prosjektgruppen anbefaler at det blant annet bør utvikles et harmonisert regelverk for mattrygghet, der tang og tare klassifiseres som en spesifikk gruppe matvare, med undergrupper for ulike arter.

Interessen for tang og tare til bruk som mat er økende i Norden og i andre land i Europa. Selv om tang og tare er det største akvakulturproduktet i verden, finnes det fortsatt ingen internasjonale standarder eller regelverk for mattrygghet i slike matvarer, slik som Codex-standarder eller EU-lovgivning.

Nordiske arter og nordiske farvann kan ha særegne egenskaper som skiller seg fra andre regioner av verden. Dette må det tas høyde for i utvikling av et fremtidig regelverk.

Med dette som bakgrunn ble det i 2020 opprettet et felles nordisk prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd bestående av mattilsynene i Danmark, Island, Færøyene, Sverige og Norge.

Formålet var å utvikle en felles nordisk tilnærming til risikohåndtering av mattrygghet i tang og tare til bruk i regelverksutvikling i EU og Codex, og som bakgrunn for veiledningsmateriell i landene.

Prosjektet ble avsluttet med en rapport som inneholder oppdatert kunnskap om mattrygghet i tang og tare, med spesiell vekt på nordiske forhold. Den beskriver blant annet eksisterende produksjon og risikohåndtering, hvilke nordiske arter som er relevante til bruk som mat, deres ny mat-status og analysedata fra de ulike landene for tungmetaller og jod.

Les mer om rapporten på Mattilsynets nettsider

Fant du det du lette etter?