Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Kommende endring av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Det har kommet forslag til endring av produktene som er listet opp i vedleggene til forordning (EU) 2019/1793 om importkontroll av ikke animalske produkter. Her planlegger Kommisjonen å gjøre flere endringer til vedlegg I og II, d... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/kommende_endring_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.48108 Publisert 30.09.2022 | Sist endret 30.09.2022

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 26. september 2022 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Endringene gjelder grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.48090 Publisert 27.09.2022 | Sist endret 27.09.2022

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2021

En rekke planter produserer giftstoffer (plantetoksiner) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker, både i form av akutte forgiftninger o... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/biologiske_gifter/planteforbindelser/analyser_av_plantetoksiner_i_naeringsmidler_i_2021.48002 Publisert 15.09.2022 | Sist endret 16.09.2022

Helsesertifikat for eksport av sjømat til Serbia er ugyldig

31. august 2022 opplyste myndighetene i Serbia om at sertifikat 1.1.21 Serbia, sunnhetsattest ikke lenger er gyldig. Vi har derfor ikke sertifikat for eksport av sjømat til Serbia per dags dato. Vi oppdaterer nettsiden vår om ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/helsesertifikat_for_eksport_av_sjomat_til_serbia_er_ugyldig.47988 Publisert 13.09.2022 | Sist endret 13.09.2022

Miljøgifter i fisk 2021 - marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2021» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB. Hva undersøkte vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2021__marine_oljer.47928 Publisert 06.09.2022 | Sist endret 06.09.2022

Årsrapport 2021: Medisinrester i oppdrettsfisk

I 2021 ble 13 930 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier. H... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/aarsrapport_2021_medisinrester_i_oppdrettsfisk.47898 Publisert 01.09.2022 | Sist endret 01.09.2022