Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland er opphevet

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland ble automatisk opphevet 29. nove... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/forskrift_om_kontrollomraade_for_pd_i_flatanger_namsos_naeroysund_leka_bindal_bronnoy_og_somna_kommuner_trondelag_og_nordland_er_opphevet.48481 Publisert 30.11.2022 | Sist endret 30.11.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Steigen kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved ved strykestasjonen 10503 Bogen i Steigen kommune i Nordland fylke. Nordnorsk Stamfisk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_steigen_kommune_i_nordland_fylke.48433 Publisert 18.11.2022 | Sist endret 18.11.2022

Nytt regelverk om medisinfôr – overføring av forvaltningsmyndighet fra Statens legemiddelverk til Mattilsynet

Medisinfôrforordningen har til hensikt å gi et harmonisert og forbedret regelverk om medisinfôr innenfor EØS-området.  Et viktig mål er å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Å oppnå god dyrehelse og dermed god dyrevelferd ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/nytt_regelverk_om_medisinfor__overforing_av_forvaltningsmyndighet_fra_statens_legemiddelverk_til_mattilsynet.48425 Publisert 15.11.2022 | Sist endret 16.12.2022