Codex Alimentarius

Publisert 16.11.2005     Sist endret 04.02.2019

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius-kommisjonen (CAC) er øverste organ og består av 187 medlemsland og 1 medlemsorganisasjon – EU, i tillegg er det 234 organisasjoner registrert som observatører. Utviklingen av standardene skjer i ulike underkomiteer, og det er CAC som vedtar eller forkaster standardene.

Underkomiteene er enten generelle komiteer (horisontale) eller varestandardkomiteer (vertikale), og i tillegg er det fem regionale komiteer.

Hva gjør underkomiteene?

  • Horisontale komitéer utarbeider generelle bestemmelser, prinsipp- og veiledningsdokumenter for for eksempel merking, hygiene, plantevernmidler, analyser og prøveuttak, tilsetningsstoffer, fremmedstoffer og import og eksport.
  • Varestandard-komitéene utarbeider standarder og «best praksis» -bestemmelser for bestemte varegrupper, for eksempel fett/olje og krydder.
  • WHO/FAOs regionale komitéer arbeider med spørsmål av særskilt betydning for de respektive regioner.

Utarbeidelsen av standardene følger flere trinn og medlemslandene kan spille inn på faste trinn i prosedyren.

Sekretariatet som ligger i FAO i Roma samordner det praktiske arbeid med utsendelse av møtedokumenter, møteplanlegging, meddelelser og annet. Møteagendaer og -dokumenter legges ut på Codex' nettside.

Arbeidet i Codex er viktig og skal prioriteres. Dette er et globalt standardiseringsarbeid som EU tar hensyn til i sitt regelverk, og det er viktig for vårt nasjonale regelverk at vi tidlig er klar over global standardutvikling.

Norge er i denne perioden Europaregionens valgte medlem i Eksekutivkomiteen (CCEXEC). Eksekutivkomiteen er CACs saksforberedende organ. Komiteen ledes av Chair og Vice-Chairs for CAC og består i tillegg av de regionale koordinatorene og syv medlemmer fra følgende regioner: Afrika, Asia, Europa, Latin Amerika og Karibien, Nære Østen, Nord Amerika og Sør-Vest Pasific.

CCEXEC «håndterer» CACs standardutvikling og diskusjonene i CCEXEC vil være retningsgivende for utfallet av saker som skal til CAC. Videre overvåker CCEXEC fremdriften av Codex’ arbeid på generelle saker som for eksempel oppfølging av strategisk plan og budsjett og utfører ellers andre oppgaver som direkte blir gitt av Generaldirektørene i FAO og WHO.

Prioriteringer for arbeidet i Codex Alimentarius 2019

Årlig foretar Mattilsynet og de tre Matdepartementene en gjennomgang av Norges aktivitet i Codex Alimentarius for å prioritere vårt arbeid i det kommende år. Prioriteringene foretas på bakgrunn av matdepartementenes generelle føringer, Mattilsynets oppfølging av disse føringene og Mattilsynets faglige prioriteringer. Vi informerer også om fullført arbeid i 2018, relatert arbeid som pågår i Brussel, forslag til nytt arbeid som bør vurderes og eventuelt behov for kunnskapsinnhenting. Prioriteringene er veiledende og det kan oppstå situasjoner som gjør at vi i løpet av året må omprioritere. Dersom det skulle være spørsmål eller behov for mer informasjon, kan disse sendes codex2@mattilsynet.no

Prioriteringer Codex 2019 (PDF)

Formøter 2019

Onsdag 6. mars kl. 14:00 - 14:30

Vi inviterer med dette til formøte for Codex-komiteen for tilsetningsstoffer(Codex Committee on Food Additives –CCFA)

CCFA holder sin neste sesjon i Jinan, Kina fra 25-29 Mars

Cecilie Svenning fra Mattilsynet deltar på møtet.

Dokumenter til CCFA-51 kan lastes ned fra nettsiden til Codex

Av viktige saker på agendaen vil vi spesielt nevne arbeidet med:

  • Note 161 (Sak 5d)
  • Nitrater og Nitritter (Sak 5c)
  • Harmonisering av varestandardene med GSFA (Sak 4b)
  • INS (International Number System) (Sak 6)

Dersom du ønsker å delta på formøte og/eller gi innspill, vennligst ta kontakt med Hege Ørbeck Sørheim: Codex@mattilsynet.no

 

Referater 2016/2017

Fant du det du lette etter?