Codex Alimentarius

Publisert 16.11.2005     Sist endret 10.10.2018

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius-kommisjonen (CAC) er øverste organ og består av 187 medlemsland og 1 medlemsorganisasjon – EU, i tillegg er det 234 organisasjoner registrert som observatører. Utviklingen av standardene skjer i ulike underkomiteer, og det er CAC som vedtar eller forkaster standardene.

Underkomiteene er enten generelle komiteer (horisontale) eller varestandardkomiteer (vertikale), og i tillegg er det fem regionale komiteer.

Hva gjør underkomiteene?

 • Horisontale komitéer utarbeider generelle bestemmelser, prinsipp- og veiledningsdokumenter for for eksempel merking, hygiene, plantevernmidler, analyser og prøveuttak, tilsetningsstoffer, fremmedstoffer og import og eksport.
 • Varestandard-komitéene utarbeider standarder og «best praksis» -bestemmelser for bestemte varegrupper, for eksempel fett/olje og krydder.
 • WHO/FAOs regionale komitéer arbeider med spørsmål av særskilt betydning for de respektive regioner.

Utarbeidelsen av standardene følger flere trinn og medlemslandene kan spille inn på faste trinn i prosedyren.

Sekretariatet som ligger i FAO i Roma samordner det praktiske arbeid med utsendelse av møtedokumenter, møteplanlegging, meddelelser og annet. Møteagendaer og -dokumenter legges ut på Codex' nettside.

Arbeidet i Codex er viktig og skal prioriteres. Dette er et globalt standardiseringsarbeid som EU tar hensyn til i sitt regelverk, og det er viktig for vårt nasjonale regelverk at vi tidlig er klar over global standardutvikling.

Norge er i denne perioden Europaregionens valgte medlem i Eksekutivkomiteen (CCEXEC). Eksekutivkomiteen er CACs saksforberedende organ. Komiteen ledes av Chair og Vice-Chairs for CAC og består i tillegg av de regionale koordinatorene og syv medlemmer fra følgende regioner: Afrika, Asia, Europa, Latin Amerika og Karibien, Nære Østen, Nord Amerika og Sør-Vest Pasific.

CCEXEC «håndterer» CACs standardutvikling og diskusjonene i CCEXEC vil være retningsgivende for utfallet av saker som skal til CAC. Videre overvåker CCEXEC fremdriften av Codex’ arbeid på generelle saker som for eksempel oppfølging av strategisk plan og budsjett og utfører ellers andre oppgaver som direkte blir gitt av Generaldirektørene i FAO og WHO.

Formøter 2018

Onsdag 31. oktober 12:30-13:00
 

Vi inviterer med dette til formøte for Codex-komiteen for hygiene (Codex Committee on Food Hygiene (CCFH))

CCFH holder neste sesjon i Panama City, Panama, 12-16. november.
Fra Mattilsynet deltar Randi Edvardsen og Line Ruden.

Les dokumenter her:http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCFH&session=50

Av viktige saker på agendaen for CCFH, vil vi spesielt nevne:

 • Revisjonen av General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969) og HACCP vedlegget,
  Arbeidet med å revidere dokumentet med Generelle prinsipper for hygiene og vedlegget om HACCP har fortsatt i 2018. Det er viktig å se GHP og HACCP mer i sammenheng, samtidig som det er behov for å se på forholdet mellom kontrolltiltakene.
 • Arbeidet med veiledningen for histaminkontroll i fiskekoden
  Mattilsynet har deltatt i elektronisk arbeidsgruppe på Histamin. Mandatet for gruppen var å identifisere et passende sted for plassering av kontrollveiledningen i fiskekoden, samt å vurdere om den nye veiledning vil kreve endringer av andre deler av fiskekoden.
 • Utkastet til en ny kode for håndtering av allergener i matproduksjonen
  Det er foreslått å utarbeide en ny kode for håndtering av allergener i matproduksjonen. Det er viktig å tenke at dette arbeidet skal passe inn med resten av hygieneregelverket.

Dersom du ønsker å delta på formøte og/eller gi innspill, vennligst ta kontakt med Hege Ørbeck Sørheim: Codex@mattilsynet.no

Vi inviterer med dette til formøte for Codex komite for ernæring og mat til spesielle behov CCNFSDU 40,

 

Onsdag 14.November 12:30-13:00

Vi inviterer med dette til formøte for Codex komite for ernæring og mat til spesielle behov CCNFSDU 40

CCNFSDU holder neste sesjon i Berlin 26-30 November.

Fra Norge deltar Svanhild Vaskinn fra Mattilsynet og Gry Hay fra Helsedirektoratet.

Les dokumentene her:

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCNFSDU&session=40

Av viktige saker på agendaen for CCNFSDU, vil vi spesielt nevne

 • Revisjon av standarden for Follow-Up Formula (CODEX STAN 156-1987)
 • Referanseverdier (NRV-NCD) for EPA og DHA (omega-3)

Øvrige saker på årets møte er:

 • Guideline for terapeutiske næringsmidler (RUTF)
 • Biofortification
 • Etablere referanseverdier for eldre spedbarn og småbarn
 • Påstanden «uten transfettsyrer»
 • Rammeverk for vurdering av teknologisk begrunnelse for bruk av tilsetningsstoffer
 • Veiledning for bruk av probiotika i mat og tilskuddblandinger
 • Veiledning for etablering av ernæringsprofiler

Dersom du ønsker å delta på formøte og/eller gi innspill, vennligst ta kontakt med Hege Ørbeck Sørheim: Codex@mattilsynet.no

Referater 2016/2017

Fant du det du lette etter?