Codex Alimentarius

Publisert 16.11.2005     Sist endret 13.11.2017

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius-kommisjonen (CAC) er øverste organ og består av 187 medlemsland og 1 medlemsorganisasjon – EU, i tillegg er det 234 organisasjoner registrert som observatører. Utviklingen av standardene skjer i ulike underkomiteer, og det er CAC som vedtar eller forkaster standardene.

Underkomiteene er enten generelle komiteer (horisontale) eller varestandardkomiteer (vertikale), og i tillegg er det fem regionale komiteer.

Hva gjør underkomiteene?

  • Horisontale komitéer utarbeider generelle bestemmelser, prinsipp- og veiledningsdokumenter for for eksempel merking, hygiene, plantevernmidler, analyser og prøveuttak, tilsetningsstoffer, fremmedstoffer og import og eksport.
  • Varestandard-komitéene utarbeider standarder og «best praksis» -bestemmelser for bestemte varegrupper, for eksempel fett/olje og krydder.
  • WHO/FAOs regionale komitéer arbeider med spørsmål av særskilt betydning for de respektive regioner.

Utarbeidelsen av standardene følger flere trinn og medlemslandene kan spille inn på faste trinn i prosedyren.

Sekretariatet som ligger i FAO i Roma samordner det praktiske arbeid med utsendelse av møtedokumenter, møteplanlegging, meddelelser og annet. Møteagendaer og -dokumenter legges ut på Codex' nettside.

Arbeidet i Codex er viktig og skal prioriteres. Dette er et globalt standardiseringsarbeid som EU tar hensyn til i sitt regelverk, og det er viktig for vårt nasjonale regelverk at vi tidlig er klar over global standardutvikling.

Norge er i denne perioden Europaregionens valgte medlem i Eksekutivkomiteen (CCEXEC). Eksekutivkomiteen er CACs saksforberedende organ. Komiteen ledes av Chair og Vice-Chairs for CAC og består i tillegg av de regionale koordinatorene og syv medlemmer fra følgende regioner: Afrika, Asia, Europa, Latin Amerika og Karibien, Nære Østen, Nord Amerika og Sør-Vest Pasific.

CCEXEC «håndterer» CACs standardutvikling og diskusjonene i CCEXEC vil være retningsgivende for utfallet av saker som skal til CAC. Videre overvåker CCEXEC fremdriften av Codex’ arbeid på generelle saker som for eksempel oppfølging av strategisk plan og budsjett og utfører ellers andre oppgaver som direkte blir gitt av Generaldirektørene i FAO og WHO.

Formøter 2017/2018

Vi inviterer til formøte for Codex` komite for ernæring og mat til spesielle behov (CCNFSDU)

Tid: Tirsdag 21.November 9:00-9:30

CCNFSDU 39 har møte i Berlin 4-8 Desember.

Svanhild Vaskinn fra Mattilsynet og Gry Hay fra Helsedirektoratet deltar på møtet.

CCNFSDU:

Les dokumentene her: Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses 04/12/2017 - 08/12/2017 | Berlin, Germany

Av viktige saker på agendaen for CCNFSDU, vil vi spesielt nevne

  • Revisjon av standarden for Follow-Up Formula (CODEX STAN 156-1987)

Dersom du ønsker å delta på formøte og/eller gi innspill, vennligst ta kontakt med Hege Ørbeck Sørheim: Codex@mattilsynet.no

Referater 2016/2017

Fant du det du lette etter?