Digitale tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold i 2023

Publisert 03.02.2023     Sist endret 06.02.2023

Mattilsynet prøver ut digitale tilsyn. Hvert år skal vi gjøre et bestemt antall tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold. Noen av disse tilsynene vil bli gjennomført digitalt.

Dette ser vi etter

Sporbarhet inkluderer

  • Merking av dyrene
  • Dyreholdjournal
  • Registrering og rapportering

Du kan lese mer om sporbarhet for storfe og småfe på temasidene:

Sau og geit

Storfe

Ved tilsyn i småfehold vil vi også informere om skrapesjuke.

Hvordan kan vi gjøre dette digitalt?

Mattilsynet har tilgang til alle registreringer i Husdyrregisteret, og kan gjøre tilsyn med registrering og rapportering der. I tillegg vil vi be om å få tilsendt en del dokumenter, som dyreholdjournaler, egenerklæringer og veterinærattester fra dyreholdet på e-post i forkant av tilsynet.

Før tilsynet vil du få tilsendt en lenke til Teams, hvor tilsynet skal foregå. Du trenger ikke ha Teams installert for å kunne delta på møte. Først vil vi prate sammen og se på dokumenter, da kontrollerer vi dyreholdjournal og dine rutiner for registrering og rapportering. Deretter ønsker vi å ta en runde i fjøset mens du filmer dyrene.

Hva krever det av deg?

For at det skal være mulig å gjennomføre et digitalt tilsyn, er det nødvendig at:

  • Du er villig til å teste ut denne nye tilsynsformen sammen med oss
  • Du har tilgang til smarttelefon eller nettbrett med nettilgang
  • Du har tilstrekkelig dekning i dyrerommene til at videomøte lar seg gjennomføre (hvis du er usikker på det, kan vi teste det ut i forkant av tilsynet)
  • Du sender Mattilsynet den dokumentasjonen vi ber om i forkant av tilsynet.
Hvor?Når?OmfangHva sier vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetHele 2023Et utvalg anlegg med storfe og småfe

Etterlevelse av reglene for

merking, journalføring, rapportering og flytting av storfe og småfe Etterlevelse av reglene for merking, journalføring, rapportering og flytting av storfe og småfe

Ingen

Alle bør være forberedt på tilsyn

Hvert år skal det gjøres tilsyn med 3 % av anleggene med småfe og storfe, og noen av disse vil være digitale.

Alle bør være forberedt på å få tilsyn. Husk at regelverket skal oppfylles enten du får tilsyn eller ei.

Fant du det du lette etter?