Regelverksprosess

Endring av forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler – resirkulert plast

Publisert 17.01.2023     Sist endret 17.01.2023

EU har fastsatt forordning (EU) 2022/1616 i resirkulerte plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler. Dagens regulering av resirkulert plast i kontakt med mat (forordning (EF) nr. 282/2008) er noen år gammel. Siden den ble fastsatt har interessen for bruk av resirkulert plast økt vesentlig og det er behov for et regelverk som i større grad er tilpasset dagens situasjon. Den nye forordningen skal blant annet sørge for at resirkulert plast er trygt for kontakt med mat, at plasten blir dekontaminert under resirkulering og en klar og tydelig terminologi.

Forordning (EU) 2022/1616 vil erstatte forordning (EF) nr. 282/2008.

Forordningen er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Så snart dette er besluttet, vil det bli fastsatt en norsk forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett, dvs at forordningen skal gjelde som norsk rett som sådan.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring forordning (EU) 2022/1616.

 

Høringsfrist: 10.03.2023
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Grønt Punkt Norge 01.03.2023

Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Grønt Punkt Norge 01.03.2023

Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Grønt Punkt Norge 01.03.2023

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34