Regelverksprosess

Endring av forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon

Publisert 20.09.2022     Sist endret 26.01.2023

Det er behov for å rette opp feil og unøyaktigheter i gjennomføringsforordning (EU) 2019/627, i tillegg til korrigering av uriktige henvisninger.

Endringene gjelder i hovedsak:

  • artikkel 45 bokstav (l) fastsetter i dag at den offentlige veterinæren skal erklære ferskt kjøtt uegnet til konsum dersom det er blitt ulovlig behandlet med ioniserende stråling, herunder ultrafiolett stråling. Det meste av UV-stråling er ikke ansett som ioniserende stråling, og for å fange opp dette, endres ordlyden slik at ultrafiolett stråling sidestilles med ioniserende stråling. Formuleringen i forslaget blir dermed «ionising radiation or UV-radiation». I norsk oversettelse vil det innebære at ordet «herunder» byttes ut med «eller».
  • artikkel 51 erstattes med ny ordlyd og får frem at ikke-filtrerende levende pigghuder omfattes av klassifiseringsunntaket, ikke bare sjøpølser.
  • vedlegg VI - det tas inn identifiserte analysemetoder som kan skille mellom superkjølt fisk og tidligere fryst fisk presentert som superkjølt

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 28.10.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hege Furebotn Tveit, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, e-post: Hege.Furebotn.Tveit@mattilsynet.no, tlf. 22 77 79 15