Regelverksprosess

Endring av forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven

Publisert 08.04.2019     Sist endret 05.02.2021

Endringene som foreslås utvider adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på deler av dyrevelferdsloven der det fram til nå ikke har vært mulig å ilegge administrative reaksjoner.

Alternativene fram til nå har vært å politianmelde de groveste og mest straffverdige lovbruddene. Ved de mindre grove overtredelsene finnes det ikke egnede virkemidler.

I tillegg foreslås det å øke den øvre rammen på overtredelsesgebyret, slik at det vil være mulig å utmåle et forholdsmessig overtredelsesgebyr selv der inntjeningen ved overtredelsen er svært høy.

Det foreslås også at man kan ta hensyn til lovovertrederens økonomi når gebyret skal utmåles, slik at overtredelsesgebyret får den preventive effekten som reaksjonen er ment å ha.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering for høring

Mattilsynet ber Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om å få sende endringsforslaget på høring.

 

 08.03.2019
 
Forskriftsutkastet ligger til klarering hos Landbruks- og matdepartementet

 

2019-2021 
Høring

 

 
 
Fastsettelse

 

 
 
Fant du det du lette etter?