Regelverksprosess

Endring av forskrift om privat import av burfugl fra land utenfor EØS

Publisert 21.12.2021     Sist endret 27.03.2023

Forskriften som regulerer privat import av burfugl (ikke-kommersiell import) fra land utenfor EØS oppdateres og revideres med nye EØS-rettsakter. Burfuglimportforskriften foreslås som korttittel på forskriften.

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland gjennomfører beslutning 2007/25/EU. Endringen av forskriften gjennomfører forordningene (EU) 2021/1933 og (EU) 2021/1938 som erstatter denne beslutningen. Bestemmelsene i forordningene er, som for beslutningen, utfyllende til bestemmelsene om ikke-kommersiell import av kjæledyr som er gitt i kjæledyrforskriften.

De materielle bestemmelsene i forskriften videreføres i hovedsak. Den største endringen er at rettsaktene som skal gjennomføres nå er i forordningsform og derfor er henvisningsmetoden valgt. Dette betyr at bestemmelsene ikke kan leses direkte i forskriften, men er å finne i forordningsteksten. For at denne skal være lett tilgjengelig vil den finnes i norsk oversettelse som et vedheng til forskriften.

Den største materielle endringen innebærer at antall burfugl i privat eie som kan importeres ikke-kommersielt per forsendelse økes fra 3 til 5 individer. Kravet om at eier må reise sammen med fuglene, slik som ved annen ikke-kommersiell import av kjæledyr, videreføres.

Helsesertifikat eller identitetsdokument og egenerklæring som skal medfølge forsendelsen av burfugl ved ikke-kommersiell import oppdateres også. Disse er gitt i forordning (EU) 2021/1938 som også gjennomføres i forskriften. Disse dokumentene avspeiler importkravene som er gitt i forskriften.

Tittelen til forskriften foreslås endret for å avspeile innholdet bedre; «Forskrift om ikke-kommersiell import av burfugl fra tredjeland». Som korttittel foreslås; «Burfuglimportforskriften».

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Forskriftsutkastet er klarert av Landbruks- og matdepartementet. Det legges nå ut på høring.

 

Høringsfrist 04.02.2022
 
Forskriften fastsettes

Mattilsynet vurderer innkomne høringsinnspill og fastsetter forskriften.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41