Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler – grenseverdier for arsen

Publisert 25.04.2023     Sist endret 25.04.2023

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2023/465 som endrer forordning (EF) 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forordningen med endringsforordninger gjelder som norsk forskrift jf. § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Forskriftsutkastet innebærer at grenseverdier for arsen i visse næringsmidler revideres. I tillegg fastsettes det grenseverdier for arsen i noen nye kategorier.

Endringsforordningen er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Så snart dette er besluttet, vil det bli fastsatt en norsk forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett, dvs at forordningen skal gjelde som norsk rett som sådan.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler – grenseverdier for arsen

Mattilsynet sender på høring endringer i forordning (EF) nr. 1881/2006.

 

 

Høringsfrist 05.06.2023
Vedtakelse på EØS-komité-møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitémøtet.

 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22778434