Regelverksprosess

Endring av importkontrollforskriften

Publisert 17.01.2023     Sist endret 17.01.2023

Mattilsynet har behov for å oppdatere forskrift 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (importkontrollforskriften), for å rydde og presisere regelverkskravene i forskriften.

Importkontrollforskriften inneholder blant annet nasjonale regler knyttet til importen av næringsmidler til Norge, herunder krav til registreringsplikten for importører, ved import og samhandel, og hvilke plikter denne og første mottaker har.

Forskriftsendringen er i hovedsak rettet mot mindre justeringer og kodifisering av plikter som tilfaller importør og første mottaker ved samhandel eller import av forsendelser med animalske og ikke-animalske næringsmidler, samt fôrvarer.

Hovedinnholdet i endringsforskriften dekker følgende områder:

  • utvidelse av forskriftens virkeområde for delene om registreringsplikt for å inkludere importører av animalske produkter,
  • utvidelse av virkeområdet til forskriften til å omfatte fôrvarer,
  • klargjøring av reglene om importørens og første mottakerens ansvar,
  • språklige forbedringer: spissing og klargjøring av formålet og virkeområdet til forskriften,
  • oppdatering over forskrifter som ikke er unntatt fra meldeplikt,
  • fjerning av bestemmelser om eksport,
  • generell opprydding og oppdatering av regelverkshenvisninger, inkludert endring av tittel på forskriften.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 01.03.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon grensekontroll og kriminalitet, tlf. 22 77 83 02.