Regelverksprosess

Endring av opplysninger ved melding om alvorlig sykdom og endret sykdomsstatus i visse EU-land

Publisert 29.09.2022     Sist endret 21.10.2022

Mattilsynet gjennomfører endringer om hvilke opplysninger som skal medfølge melding om alvorlig dyresykdom fra myndighetene til EU/ESA. Det gjøres også endringer i listeføring av EU-land på bakgrunn av sykdomsstatus.

Endringene gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften og TSE-forskriften. De har bakgrunn i endringer av forordning (EU) 2020/2002, forordning (EU) 2021/620 og beslutning 2007/453/EU som er gjennomført i disse forskriftene. Endringsrettsaktene som gjennomføres er forordning (EU) 2022/1137, forordning (EU) 2022/1218 og beslutning (EU) 2022/1377.

I dyrehelseovervåkningsforskriften endres bestemmelsen om hvilken informasjon som myndighetene skal oppgi ved melding om alvorlige dyresykdommer (kategori A-sykdommer eller liste 1-sykdommer) til EU/ESA. Det spesifiseres at dato for foreløpig vask og desinfeksjon, samt om sykdomsutbruddet er i et område som allerede er underlagt dyrehelserestriksjoner skal være en del av denne meldingen.

Videre endres sykdomsstatus for brucellose, tuberkulose, enzootisk bovin leukose, bovin virusdiare og blåtungevirus i landene Italia, Kroatia, Danmark, Tyskland og Irland. Endringen består i at landene enten får godkjent sykdomsfri status eller godkjent utryddelsesprogram, for hele landet eller områder i landet, for en eller flere av sykdommene.

I TSE-forskriften endres statusen til Frankrike fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko for bovin spongiform encephalopati.

Endring av sykdomsstatus har bakgrunn i at innsendt dokumentasjon fra myndighetene i de berørte landene er vurdert og funnet tilfredsstillende i henhold til vilkårene gitt i regelverket av Kommisjonen eller Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH).

Endringene vurderes å få minimale konsekvenser for norske myndigheter eller berørt næring i Norge. De vurderes videre som hensiktsmessige og positive.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering for høring

Forskriftsutkastet sendes til klarering for høring av Landbruks- og matdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet.

 21.09.2022
 
Høring

Forskriftsutkastet sendes på høring.

 

Høringsfrist 08.12.2022
 
Fastsettelse av TSE-forskriften med ny BSE-status for Frankrike

Endringen av TSE-forskriften som oppdaterer Frankrikes BSE-status fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko fastsettes.

 06.02.2023
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, e-post: fredrik.andersen@mattilsynet.no, tlf. 22 77 81 41