Regelverksprosess

Endring i animaliebiproduktforskriften – Eksport av kategori-1 kjøttbeinmel som brensel til forbrenning mellom Irland og Storbritannia

Publisert 07.09.2023     Sist endret 07.09.2023

Det er forslag til endringer i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften. Endringen forlenger tillatelsen for Irland å eksportere kategori-1 kjøttbeinmel som brensel til forbrenning i Storbritannia.

Forslaget har vært til diskusjon i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og er relevant og akseptabel for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av vinteren 2024.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 01.11.2023
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41.