Regelverksprosess

Endring i bruken av stoffet toltrazuril i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Publisert 14.04.2023     Sist endret 17.04.2023

Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr endres. Bruken av stoffet toltrazuril utvides og kan brukes til fjørfe som produserer egg. Det fastsattes en øvre grenseverdi (MRL) for toltrazuril i egg til 140 µg/kg

Matproduserende dyr kan bare behandles med legemidler som er tillatt å bruke etter forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

De tillatte stoffene er listet opp i forskriftens tabell 1. Nederland har søkt om utvidelse av bruken av stoffet toltrazuril til også å omfatte fjørfe som produserer hønseegg.

European Medicines Agency (EMA) har vurdert saken og konkluderte med at det var egnet at MRL for toltrazuril ekstrapoleres fra hønseegg til egg fra andre fjørfearter. EU-kommisjonen fastsatte på bakgrunn av denne konklusjonen en anbefalt MRL på 140 µg/kg for toltrazuril i egg. Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 oppdateres på bakgrunn av dette. Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr endres på bakgrunn av dette.

Les mer om innholdet i forordning (EU) 2023/454 når høringen publiseres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordning (EU) 2023/454 er vedtatt i EU

 

 23.03.2023
 
Høring

 

Høringsfrist 17.06.2023
 
Vedtakelse i EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Høsten 2023 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskriften

 

Høsten 2023 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50