Regelverksprosess

Endring i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer- fôrmiddelkatalogen

Publisert 07.03.2022     Sist endret 30.10.2023

Endringen omhandler endringer i fôrmiddelkatalogen (forordning (EU) 68/2013) som er tatt inn i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer. Fôrmiddelkatalogen er en ikke-uttømmende liste over aktuelle fôrmidler.

Fôrmiddelkatalogen inneholder navn på fôrmidler, beskrivelse av dem og opplysninger om merking. Det er ikke obligatorisk å benytte betegnelsene i katalogen, men dersom de benyttes, skal fôrmidlene leve opp til kravene som framgår. Fôrmiddelkatalogen består av tre deler, hvor del A gir generelle bestemmelser, del B gir en liste over behandlingsmetoder og del C er en liste over fôrmidler. Det er en rekke endringer i alle tre deler.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 20.04.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41