Regelverksprosess

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Publisert 11.09.2023     Sist endret 11.09.2023

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Endringene som blir sendt på høring, innebærer primært oppdatering av lister over aktive stoffer som kan inngå i plantevernmidler. Det vil si endring av godkjenningsperioder, innvilgelser og avslag på søknader om regodkjenning, tilbaketrekking av et aktivt stoff og endring av vilkår for et godkjent aktivt stoff.

I tillegg omfatter høringen en forordning om oppgavefordeling mellom medlemsland i forbindelse med regodkjenning av aktive stoffer, og en forordning som gjelder hvilke kriterier og prosedyrer som skal gjelde for listeføring av uakseptable formuleringsstoffer. 

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende tidligere endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 14. juni 2023.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Det er ikke lagt ved endringsforskrift i høringen. Dette skyldes at forordningene som omfattes av høringen, vil bli tatt inn i plantevernmiddelforskriften på ulike tidspunkter avhengig av den senere behandlingen i EØS-komitéen. Høringsbrevet har vært til LMD for klarering før høring.

 

Høringsfrist 23.10.2023
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Thea Skiftesvik Tønjum, rådgiver, hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, tlf. 22 77 88 54