Regelverksprosess

Endring i referanseverdiene for tiltak (RPA) for nitrofuraner og deres metabolitter i animalsk mat

Publisert 05.05.2023     Sist endret 14.06.2023

Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr endres. RPA for nitrofuraner ikke skal gjelde for funn av semikarbazid (SEM) uten at det også er gjort funn av andre nitrofuranmetabolitter. Dette gjelder for blant annet gelatin, kaseinat og myse- og melkeproteinkonsentrater, med unntak for melkepulver som brukes i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har i en rapport uttalt at SEM som en metabolitt av nitrofuran kan forekomme i matvarer enten som en metabolitt på grunn av ulovlig behandling med nitrofuranzon eller som en metabolitt som har blitt dannet under bearbeiding av matvaren som følge av bruk av desinfeksjonsmidler eller reaksjoner fra andre matvarekomponenter. Funn av SEM kan dersom ikke kun tolkes som en markør for misbruk av nitrofurazon under fremstilling av animalske produkter.

Les mer om innholdet i forordning (EU) 2023/411 når høringen publiseres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordning (EU) 2023/411 er vedtatt i EU

 

 23.02.2023
 
Høring

 

Høringsfrist 15.07.2023
 
Vedtakelse i EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Høsten 2023 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskriften

 

Høsten 2023 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50