Kunngjøring

Endring i regelverket om særskilte beskyttelsestiltak ved import ris og risprodukter fra Kina

Publisert 17.11.2023     Sist endret 17.11.2023

Mattilsynet har 17. november 2023 fastsatt en endringsforskrift som endrer forskriften om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina. Det gjøres flere mindre redaksjonelle endringer for å klargjøre innholdet i forskriften. Endringen trer i kraft straks.

Forskrift 12. januar 2012 nr. 35 gjennomfører vedtak 2011/884/EU i norsk rett. Dette vedtaket stiller opp et kontrollregime der alle forsendelser skal forhåndsmeldes, ha innførselsdokument (CHED), følges av en analyserapport og helsesertifikat som viser fraværet av GMO i produktet.

Den redaksjonelle endringen dekker følgende elementer

  • endring av benevning av hvilke grensekontrollstasjoner som kan kontrollere disse forsendelsene med ris fra Kina, § 4. Alle grensekontrollstasjoner som kan kontrollere ikke-animalske produkter kan kontrollere disse forsendelsene,
  • oppdatering av regelverkshenvisninger i § 3 (definisjoner), og § 5 (forhåndsmelding),
  • oppdatering av begrepsbruk i § 7, der CVED og CED dokumentene endres til CHED, som er dokumentet som skal brukes ved import av disse produktene.

Endringene trer i kraft med en gang.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.