Regelverksprosess

Endring i reglene om trikinkontroll – Storbritannia oppført i vedlegg VII i trikinkontrollforordningen

Publisert 08.07.2021     Sist endret 26.01.2023

EU kommisjonen har vedtatt forordning (EU) nr. 2021/519 som endrer forordning (EU) nr. 2015/1375 («trikinkontrollforordningen»).

  • trikinkontroll utvides fra å gjelde kjøtt fra hest til også å gjelde kjøtt fra esel og muldyr.
  • Storbritannia settes på listen over tredjeland som får visse unntak for trikinkontroll av tamsvin.

Forordningen er EØS-relevant. Den er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen er foreslått gjennomført i nasjonal forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627 Forskrift om offentlig kontroll - Lovdata

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 26.08.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ragnhild Steineger, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf 22 77 88 35