Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 02.09.2023)

Publisert 07.08.2023     Sist endret 07.08.2023

Det er forslag til 12 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler;

 • godkjenning av preparat bestående av endo-1,4-β-xylanase, protease og α-amylase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC PTA-5588), Bacillus subtilis (CBS 148232) og Bacillus licheniformis (ATCC SD-6525) som avlteksnisk tilsetningsstoff i fôr til en rekke dyr.
 • godkjenning av vitamin B2 (riboflavin) produsert ved hjelp av Bacillus subtilis (CGMCC 1332) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr til alle dyr.
 • godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans (DSM 33625) som ensileringsmiddel i grovfôr til alle dyr.
 • godkjenning av acetylfurn og 2-pentylfuran som aromastoffer i fôr til alle dyr.
 • godkjenning av fargestoffet Sunset Yellow i fôr til en rekke ikke-matproduserende dyr.
 • Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus (DSM 23376) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr.
 • fornyet godkjenning av kaliumdiformat som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr til purker.
 • fornyet godkjenning av urea som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr til drøvtyggere.
 • fornyet godkjenning av et preparat bestående av enzymene endo-1,4-β-xylanase (produsert ved hjelp av Trichoderma reesei CBS 143953) og endo-1,3(4)-β-glukanase (produsert ved hjelp av Trichoderma reesei CBS 143945) som avlteknisk tilsetningsstoff til alle fjørfe og en rekke svinekategorier.
 • fornyet godkjenning av ammoniumklorid som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr til drøvtyggere, hund og katt, og utvidet godkjenning til bruk i fôr til purker.
 • fornyet godkjenning av Aspergillus oryzae (NRRL 458) som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr til melkekyr.
 • ending av status for attapulgitt fra fôrmiddel til tilsetningsstoff

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2023/vinteren 2024.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 02.09.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41.