Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 16.08.2023)

Publisert 28.06.2023     Sist endret 28.06.2023

Det er forslag til 18 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler;

 • godkjenning av aminosyrene L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat produsert ved hjelp av av Corynebacterium glutamicum (CGMCC 17927) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann til alle dyr.
 • godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (CBS 146250) som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel) for alle fjørfe og gris.
 • godkjenning av et preparat bestående av endo‐1,4‐beta xylanase, endo‐1,4‐beta‐glucanase og xyloglucan‐specific‐endo‐beta‐1,4‐glucanase produsert ved hjelp av Trichoderma citrinoviride (DSM 33578) som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel) i fôr til en rekke fjørfekategorier.
 • godkjenning av to stammer av Lactiplantibacillus plantarum (ATCC 55058 og ATCC 55942) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr.
 • utvidet godkjenning av Saccharomyces cerevisae som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel og middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til en rekke dyr.
 • korrigering av forordning 2020/996
 • korrigering av forordningene (EU) 2018/982 og 2021/2097
 • regodkjenning av koksidiostatikaen Lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) til slaktekylling.
 • tilbaketrekking fra markedet av koksidiostatikaen Lasalocid A-natrium (15% cc)
 • fornyet godkjenning av et preparat av to stammer Lactiplantibacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr.
 • fornyet godkjenning av ensileringsmidlet Lactiplantibacillus plantarum som teknologisk tilsetningsstoff (ensileringsmiddel) i fôr til alle dyr.
 • fornyet godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av Aspergillus oryzae (DSM 33699) i fôr til fjørfe, slaktegris, avvent smågris og purker.
 • fornyet godkjenning av ensileringsmidlet Lactiplantibacillus plantarum som teknologisk tilsetningsstoff (ensileringsmiddel) i fôr til alle dyr.
 • fornyet godkjenning av dimethylglycinenatriumsalt som avlteknisk tilsetningsstoff (forbedrer dyrets ytelse) for slaktekylling.
 • fornyet godkjenning av 11 ensileringsmidler i fôr til alle dyr.
 • fornyet godkjenning av et preparat av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (CBS 114044) som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel) i fôr til en rekke fjørfekategorier.
 • re-godkjenning av enzymet endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert ved hjelp av Aspergillus fijiensis (CBS 589.94) som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel) i fôr til slaktekylling og avvent smågris.
 • re-godkjenning av «Milky-Vanilla»-smak som består av 27 aromastoffer i ulike kjemiske grupper i fôr til alle dyr.
 • tilbaketrekking av visse tilsetningsstoffer fra markedet. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk og som ble søkt re-godkjent innen fristen, men hvor søknaden senere er trukket.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2023/vinteren 2024.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 16.08.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41