Regelverksprosess

Endringer i listen over hvilke levende dyr og animalske produkter som skal grensekontrolleres – forordning (EU) 2022/1322

Publisert 22.05.2023     Sist endret 22.05.2023

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen som skal gjøres på dyr og produkter som kommer til EU/EØS fra stater utenfor EØS-området. Hvilke dyr og animalske produkter som er omfattet av denne kontrollen er regulert i egne utfyllende rettsakter.

I dag er oversikten over hvilke dyr og animalske produkter som skal kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import til Norge fra stater utenfor EØS, listet opp i forordning (EU) 2021/632, som nå skal endres.

Forordning (EU) 2022/1332 endrer forordning (EU) 2021/632 som inneholder en liste over hvilke levende dyr og animalske produkter, inkl. avlsmaterie og animalske biprodukter og høy og halm, med opprinnelse fra stater utenfor EU/EØS som skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon før de kan importeres til EU/EØS.

Endringen i forordning (EU) 2022/1322 retter seg mot en oppdatering av noen KN-koder for å ta høyde for endringer i annet regelverk, forordning (EU) 2019/625 og tolltariffen. Dette gjelder følgende KN-koder:

  • 03.09 (mel og pelleter av fisk m.m.) (norsk posisjon: 03.09),
  • 09.01 (kaffe) (norsk posisjon: 09.01),
  • 19.02.19 (pasta, også kokt eller fylt (annet)) (norsk posisjon: 19.02.19),
  • 19.04.1030, 19.04.1090, 19.04.20 og 19.04.9080 (næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter) (norsk posisjon: 19.04.1098, 19.04.9090, 19.04.20, 19.04.9090),
  • 20.08.99 (frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte) (norsk posisjon: 20.08.99),
  • 29.06 (sykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater) (norsk posisjon: 29.06),
  • 29.36 (provitaminer og vitaminer) (norsk posisjon: 29.36),
  • 30.02.4900 (blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk; immunsera) (norsk posisjoner: 30.02.4900).

Videre gjøres det en redaksjonell justering av KN-kodene og beskrivelser for å ta høyde for endringer knyttet til bi-produkter som er gjort i forordning (EU) 2021/1832.

I norsk rett er dagens rettsakt med positivlisten gjennomført i forskrift 2. juni 2022 nr. 1010 om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021).

Endringsrettsakten, forordning (EU) 2022/1322, er i kraft i EU, og vil tas inn i EØS-avtalen og norsk rett i løpet av 2023.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 15.07.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burmanseniorrådgiver, seksjon grensekontroll og kriminalitet, tlf. 22 77 83 02.