Regelverksprosess

Endringer i Trikinforordningen

Publisert 25.11.2022     Sist endret 25.11.2022

Mattilsynet har utarbeidet et forslag til endring av Trikinforordningen. Utkastet åpner for at varmskjæring av svinekjøtt nå kan gjennomføres før prøvesvaret for Trikinella foreligger, uavhengig av hvilke produkter som skal produseres.

I tillegg oppdateres referansemetoden for påvisning med kryssreferanser til rett ISO-metode.

Forslaget endrer forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon § 4, forordning  (EU) 2015/1375, om særlige regler om offentlig kontroll av trikiner i kjøtt (Trikinforordningen)

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Saken diskuteres på arbeidsmøter i EU kommisjonen

 

2020 og 2021 
 
Høring av utkast til endring av trikinforordningen

 

 

 

 

Høringsfrist 15.01.2023
 
Forordningen tas inn i EØS-avtalen

 

Trolig i løpet av våren 2023 
 
Rettsakten gjøres gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ruud, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf.: 22 77 80 47