Regelverksprosess

Endringer i TSE- og CWD-forskriften, og oppheving av forskrift om import av snegler

Publisert 13.02.2023     Sist endret 14.02.2023

Beskyttelsestiltaket mot skrantesjuke (CWD) gitt i EØS-bestemmelser flyttes fra CWD-forskriften til den generelle TSE-forskriften. Tiltakene videreføres og justeres slik at de også gjelder andre EØS-land med skrantesjuke. De dreier seg om forbud mot eksport av levende hjortedyr fra land med skrantesjuke og forbud knyttet til naturlige luktstoffer (lokkeurin) fra hjortedyr.

Samtidig endres CWD-forskriften ved at EØS-bestemmelsene om beskyttelsestiltak mot CWD beskrevet ovenfor oppheves.

Til sist, oppheves en forskrift om import av visse næringsmidler som er overflødig, da bestemmelsene nå finnes i annet regelverk.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender utkast til forskrift om endring på høring etter at det har vært til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring.

Forskriftsendringen vil fastsettes av Mattilsynet, men ikke før rettsaktene har trådt i kraft i EØS-avtalen. Det er begrensede muligheter til å påvirke innholdet i den norske gjennomføringen av EU-rettsaktene. Høringen av slike saker gjennomføres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn.

 

 

Høringsfrist 27.03.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristin Ruud Alvseike, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 38
Fredrik Wittenburg Andersen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41