Regelverksprosess

Endringer i vedlegg I og II til næringsmiddelhygieneforordningen

Publisert 21.07.2021     Sist endret 21.07.2021

Europakommisjonen har vedtatt endringer i vedlegg I og II til næringsmiddelhygieneforordningen på tre områder: håndtering av allergener i primærproduksjon, hygiene ved matdonasjon og innføring av begrepet mattrygghetskultur.

EU kommisjonen har vedtatt forordning (EU) nr 2021/382 som endrer vedlegg I og II til forordning (EU) nr 852/2004 (næringsmiddelhygieneforordningen).

Det gjøres endringer på tre områder:

  • Allergenhåndtering: det innføres utvidede krav til rengjøring av utstyr. Dette gjelder både ved primærproduksjon og ved videre produksjon og håndtering av næringsmidler.
  • Matdonasjon: det innføres kriterier for hygienisk håndtering og vurdering av mat som skal redistribueres
  • Mattrygghetskultur: begrepet innføres i regelverket og det settes krav til hvordan virksomhetene skal sikre at de har rutiner som ivaretar bestemmelsene om mattrygghet 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Endringene er vedtatt i EU

Etter diskusjoner i arbeidsgruppemøter og senere i den stående komiteen for planter, dyr, for og mat, er forordning (EU) nr 2021/382 vedtatt.

 06.03.2021
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Pelagisk Forening 06.09.2021
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) 06.09.2021
NNN 30.08.2021
NHO Transport 11.08.2021

Høring av utkast til forskrift som endrer næringsmiddelhygieneforskriften

 

Høringsfrist: 03.09.2021
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Pelagisk Forening 06.09.2021
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) 06.09.2021
NNN 30.08.2021
NHO Transport 11.08.2021

Forordningen tas inn i EØS-avtalen

Det er forventet at EØS-komiteen vil behandle forordningen i løpet av høsten 2021.

I løpet av 2021 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Pelagisk Forening 06.09.2021
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) 06.09.2021
NNN 30.08.2021
NHO Transport 11.08.2021

Rettsakten gjøres gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-Komiteen 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Pelagisk Forening 06.09.2021
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) 06.09.2021
NNN 30.08.2021
NHO Transport 11.08.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Randi Edvardsen seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf 22 77 88 41.