Regelverksprosess

Endringer i vedlegg III til animaliehygieneforordningen

Publisert 30.06.2021     Sist endret 26.01.2023

Europakommisjonen ønsket en gjennomgang av vedlegg III til animaliehygieneforordningen (EF) nr. 853/2004. Intensjonen har vært å gjennomgå reglene for å oppdatere bestemmelsene. Det har vært et behov for justeringer på bakgrunn av ny kunnskap, ny teknologi, nytt kontrollregelverk og med tanke på å rette feil, upresisheter og mangler.

Det er utarbeidet et utkast til ny forordning som gjennomfører mange endringer i vedlegg III til animaliehygieneforordningen. Det er endringer i de fleste avsnitt i forordningen. Endringene omhandler blant annet slaktehygiene, nødslakting, avliving av slaktedyr på gården, unntak fra visse krav for kjøtt som skal doneres, muslinger og fiskerivarer.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Saken diskuteres på arbeidsmøter i EU kommisjonen

Hvilke endringer det er behov for er diskutert på mange møter i EU kommisjonen

2020 og 2021 
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nortura 20.08.2021
KLF 19.08.2021
DYREBESKYTTELSEN NORGE 13.08.2021
Fiskebåt 11.08.2021
Per Mathis Oskal 14.07.2021

Høring av utkast til forordning som endrer animaliehygieneforordningen, vedlegg III

 

 

Høringsfrist 20.08.2021
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nortura 20.08.2021
KLF 19.08.2021
DYREBESKYTTELSEN NORGE 13.08.2021
Fiskebåt 11.08.2021
Per Mathis Oskal 14.07.2021

Forordningen tas inn i EØS-avtalen

 

Trolig i løpet av 2021 
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nortura 20.08.2021
KLF 19.08.2021
DYREBESKYTTELSEN NORGE 13.08.2021
Fiskebåt 11.08.2021
Per Mathis Oskal 14.07.2021

Rettsakten gjøres gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nortura 20.08.2021
KLF 19.08.2021
DYREBESKYTTELSEN NORGE 13.08.2021
Fiskebåt 11.08.2021
Per Mathis Oskal 14.07.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ruud, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf 22 77 80 47