Regelverksprosess

Endringer i vinforskriften - tillatte ønologiske framstillingsmåter

Publisert 13.04.2023     Sist endret 13.04.2023

Mattilsynet foreslår at forordning (EU) 2022/68 som endrer forordning (EU) nr. 2019/934 når det gjelder tillatte ønologiske framstillingsmåter gjennomføres i norsk rett i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften) § 4. 

Ettersom endringsforordningen er vedtatt i EU, er det i praksis svært begrensede muligheter til å kunne påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften i høringsrunden.

Høring gjennomføres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn.

Høringen gjennomføres med forbehold for utfallet av de videre prosessene med inkludering av de nye forordningene i EØS-avtaleverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 25.04.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ragnhild Steineger, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, e-post: ragnhild.steineger@mattilsynet.no