Kunngjøring

Europakommisjonen ønsker innspill til forslag om nytt regelverk for genredigerte planter

Publisert 31.08.2023     Sist endret 31.08.2023

Europakommisjonen har foreslått et helt nytt regelverk for planter produsert med visse nye teknikker for genredigering. Forslaget er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill.

Mat og fôr produsert av slike planter omfattes også av forslaget. Initiativet vil legge til rette for innovasjon og bidra til målene i Europas grønne giv (European Green Deal), fra jord til bord-strategien (Farm to Fork) og biodiversitetsstrategien.

Les mer om forslaget her: New techniques in biotechnology

De viktigste målene med forslaget er å:

  • opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for helse og miljø
  • styre utviklingen for å oppnå bærekraftsmål for et bredt spekter av plantearter
  • skape et gunstig miljø for forskning og innovasjon, spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMEs)

Forslaget omfatter planter som inneholder genetisk materiale fra samme plante (målrettet mutagenese) eller fra kryssbare planter (cisgenese, inkludert intragenese), mens transgene planter (som inneholder genetisk materiale fra ikke-kryssbare arter) fortsatt vil være underlagt GMO-lovgivningen, slik det er i EU dag.

Alle mottatte tilbakemeldinger vil bli oppsummert av Europakommisjonen og presentert for Europaparlamentet og medlemslandene i EU, med mål om å bidra til regelverksforhandlingene.

Du kan sende ditt høringsinnspill direkte til EU-kommisjonen. Her vil du også finne endelig frist for å sende innspill: Legislation for plants produced by certain new genomic techniques

Fant du det du lette etter?