Kunngjøring

Europakommisjonen ønsker innspill til forslag om nytt regelverk for planteformeringsmateriale og skoglig formeringsmateriale

Publisert 31.08.2023     Sist endret 31.08.2023

Europakommisjonen har foreslått et nytt regelverk om produksjon og markedsføring av planteformeringsmateriale og et nytt regelverk om produksjon og markedsføring av skoglig formeringsmateriale. Forslaget er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill.

Planteformeringsmateriale er plantemateriale som for eksempel frø, stiklinger, trær, røtter, knoller, som brukes for å oppformere nye planter. Skoglig formeringsmateriale refererer til frø, planter og deler av planter av treslag som brukes til skogplanting og andre typer treplanting.

Les mer om forslagene her: Future of EU rules on plant and forest reproductive material

Det gjeldende regelverket har vist seg å være vellykket med hensyn til å sikre identitet, ytelse, kvalitet og helse i planteformeringsmateriale til både jord-, hage- og skogbruk. Videre har det bidratt til å fremme en internasjonalt konkurransedyktig industri på områdene.  Ettersom deler av regelverket kom allerede på 1960-tallet, har Europakommisjonen revidert regelverket med sikte på å sikre like konkurransevilkår for aktører i hele EU, støtte innovasjon og konkurranseevne, samt bidra til å takle utfordringer knyttet til bærekraft, biodiversitet og klima.

Målet med revisjonen er å:

  • øke klarheten og sammenhengen i det juridiske rammeverket
  • muliggjøre implementering av nye vitenskapelige og tekniske fremskritt, og spesielt innovative produksjonsprosesser, biologiske molekylære teknikker og digitale løsninger
  • sikre tilgjengelighet av planteformeringsmateriale inkludert skoglig formeringsmateriale mtp. fremtidige utfordringer
  • støtte bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser til landbruk og skogbruk
  • harmonisere rammene for offentlig kontroll
  • forbedre sammenhengen mellom dette regelverket og plantehelselovgivningen.

Alle mottatte tilbakemeldinger vil bli oppsummert av Europakommisjonen og presentert for Europaparlamentet og medlemslandene i EU, med mål om å bidra til forhandlingene om regelverkene.

Du kan sende ditt høringsinnspill direkte til Europakommisjonen. Her vil du også finne endelig frist for å sende innspill: Plant and forest reproductive material (revised rules)

Fant du det du lette etter?