Kunngjøring

Europakommisjonen ønsker innspill til nytt regelverk for bruk av prosessert husdyrgjødsel gjødselvarer

Publisert 19.10.2023     Sist endret 19.10.2023

Europakommisjonen har foreslått et nytt regelverk for bruk av prosessert husdyrgjødsel. En endring i regelverket er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill.

Bakgrunnen for utvikling av nytt regelverk var blant annet satsingen den sirkulære økonomien, med gjenbruk av mange typer avfall og biprodukter som gjødselvarer. EUs nye gjødselvareregelverk (forordning (EU) 2019/1009) avventer vedtak i Stortinget før implementering i Norge.

Europakommisjonen har nå en endring i denne forordningen på høring. Endringen gjelder bruk av prosessert husdyrgjødsel i gjødselvarer.

Alle mottatte tilbakemeldinger vil bli vurdert av Europakommisjonen. I «explanatory memorandum», som kommer sammen med rettsakten, skal det fremgå hvordan innspillene er hensyntatt.

Du kan sende ditt høringsinnspill direkte til EU-kommisjonen innen 30. oktober: EU fertilising products – Processed manure as a component material in EU fertilising products (europa.eu)

 

Fant du det du lette etter?