Regelverksprosess

Forskrift om avl av hund

Publisert 13.09.2021     Sist endret 03.03.2023

Mattilsynet utvikler en forskrift om avl av hund. Dette skjer på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Forskriften skal fremme sunn avl og god velferd for hunder og hjemles i dyrevelferdsloven § 25. Avl av hund er ikke forskriftsregulert fra før.

Vi ønsker å foreslå at forskriften i hovedsak skal inneholde:

Grunnleggende krav til dyreholdere og oppdrettere

 • bidra til flest mulig hunder med egenskaper som gjør god velferd mulig
 • forebygge tilfeldig, uønsket eller ulovlig avl
 • ha nødvendig kompetanse om hundeavl
 • ha og følge egen avlsplan og velferdsplan
 • føre journal og ta vare på dokumenter med nødvendige opplysninger om hunder og avl
 • melde fra Mattilsynet om virksomheten

Generelle vilkår for at hunder skal kunne brukes i avl

 • merket og registrert etter annet regelverk (se Mattilsynets forslag om merke- og registreringsforskrift for hunder)
 • undersøkt av veterinær i løpet av de siste 8 månedene før avl for første gang
 • ikke ha kjente arvelige egenskaper som sannsynligvis vil gi avkommet unødvendige belastninger
 • ikke få avkom med store og kronisk smerter eller betydelig redusert evne til å utføre vesentlige kroppsfunksjoner
 • ikke være i nær slekt med hverandre
 • kunne føde naturlig, og ikke flere enn to keisersnitt
 • ikke skadelig størrelsesforskjell
 • ikke for unge og ikke for gamle tisper
 • ikke mindre enn 12 måneder mellom fødsler
 • ikke flere enn fire valpekull i løpet av livet
 • kunne pare naturlig
 • ikke inseminering uten god grunn, og bare utført av veterinær

Krav om velferd for tisper med valper

 • godt levemiljø for og stell av tisper og valper
 • lle valper undersøkt av veterinær
 • valper minst 8 uker sammen med mora

Tilleggskrav til oppdrettere av organiserte hunderaser og andre hundetyper

 • registrere valper i organisert avlsregister
 • bruke hunder registrert i avlsregister
 • delta i og følge organisert avlsprogram

Krav til avlsorganisasjoner og raseklubber

 • ha avlsregister
 • utvikle stamtavler
 • ha eller være tilsluttet avlsprogram

Tilleggskrav til oppdrettere av uorganiserte hundetyper

 • ha egne avlsplaner som til dels tilsvarer organiserte avlsprogram
 • føre journal med opplysninger som i organisert avlsregister
 • utvikle egne stamtavler

Krav til veterinærer

 • ha kunnskap om hundetypen
 • vurdere om hunden viser tegn på arvelige egenskaper som diskvalifiserer fra avl
 • om nødvendig fraråde avl
 • dokumentere undersøkelse, resultater og råd
 • ha nødvendig kompetanse og utstyr for undersøkelser etter avlsprogram
 • utføre undersøkelser i samsvar med avlsprogram
 • undersøke om hunden er frisk
 • bruke metoder som oppdretteren ber om
 • skrive helseattest

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen nedenfor. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Se også: Pågående regelverksarbeid om identifikasjonsmerking og registrering av hunder

Tidslinje for dette arbeidet:

LMD gir Mattilsynet i oppdrag å utvikle forslag om forskrift

 

 11.07.2019
 
Dyrevelferdsloven § 25 endres

 

 18.06.2021
 
Mattilsynet har møter/dialog med organisasjoner


Norsk Kennel Klub 25.06.2021
 

Dyrebeskyttelsen Norge 25.10.2021
 

LMD 21.03.2022


Norsk Kennel Klub 02.05.2022
 

NOAH - for dyrs rettigheter og Den norske veterinærforening 11.05.2022
 

Mattilsynet fikk innspill fra Norges Hundekjørerforbud og fra Dyrebeskyttelsen Norge 29.06.2022

25.06.2021 - 29.06.2022 
 
Mattilsynet sender utkast til forskrift til foreløpig vurdering i LMD

 

 01.07.2022
 
Mattilsynet sender en oppdatert versjon av forskriftsutkastet til foreløpig vurdering i LMD

 

 07.02.2023
Mattilsynet sender forslaget til LMD for å få sende det på høring

 

 
 
LMD gir tillatelse til høring

 

 
 
Mattilsynet legger forslaget ut til høring

 

 
 
Mattilsynet vurderer høringssvarene og sender en ny versjon av forslaget til LMD

 

 
 
LMD fastsetter forskriften

 

 
 
Forskriften trer i kraft

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver og veterinær Sigrid Engeland, e-post: sigrid.engeland@mattilsynet.no tlf. 22 77 80 06

Seniorrådgiver og jurist Bjørnar Stavenes, e-post: Bjornar.Stavenes@mattilsynet.no tlf. 22 77 80 19