Regelverksprosess

Forskrift om identifikasjonsmerking og registrering av hunder

Publisert 16.08.2022     Sist endret 09.09.2022

Mattilsynet foreslår å innføre påbud om identifikasjonsmerking og registrering av alle hunder i Norge. Ifølge forslaget skal hundeeierne sørge for at hundene er merket, og at hundene er registrert i et register som er godkjent av Mattilsynet. Merkingen og registreringen skal utføres av veterinær.

Forslaget er basert på Mattilsynets utredning fra 18. februar 2022 og utarbeides på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Kravene skal sikre at hunder kan identifiseres og spores til registrerte eiere. Mattilsynet foreslår derfor å fastsette kravene som nasjonale tilleggsbestemmelser i landdyrsporbarhetsforskriften, som er en del de nye EØS-reglene om dyrehelse (Animal Health Law – AHL).

At hunder kan identifiseres og knyttes til registrerte eiere, bidrar til god dyrehelse og dyrevelferd. Det er også viktig for at politiet skal kunne håndheve hundeloven på en god måte. Kravene skal derfor hjemles i matloven (som omfatter dyrehelse), dyrevelferdsloven og hundeloven. 

Mattilsynet utarbeider også nærmere krav om merking og registrering av hunder i utkastet til forskrift om avl av hund.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Se også: Pågående regelverksarbeid om forskrift om avl av hund.

Tidslinje for dette arbeidet:

LMD gir Mattilsynet i oppdrag å utrede ID-merking av hund

 

04.07.2019 
 
Mattilsynet utreder saken

Blant annet møter med Norsk Kennel Klub, Norske Hunders Landsforbund, Norges Hundekjørerforbund og DyreID.

2019-2022 
 
Utredning sendt til LMD

Mattilsynet avventer oppdrag fra LMD om videre arbeid med saken.

 

 18.02.2022
 
LMD gir Mattilsynet oppdraget om å utarbeide forslag til forskrift

Frist 01.09.2022

 13.05.2022
 
Informasjonsmøte om forskriftsarbeidet

 

 25.08.2022
 
Mattilsynet leverer forslaget til LMD

 

 07.09.2022
LMD samtykker til høring

 

 
 
Mattilsynet legger forslaget ut til høring

 

 
 
Mattilsynet sender revidert forslag til LMD etter høring

 

 
 
LMD fastsetter forskriften

 

 
 
Forskriften trer i kraft

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørnar Stavenes seniorrådgiver og jurist, seksjon dyrevelferd, tlf.: 22 77 80 19