Regelverksprosess

Forskrift om inngrep på og avliving av kjæledyr

Publisert 27.03.2020     Sist endret 28.04.2023

Mattilsynet foreslår en ny forskrift som skal regulere inngrep på og avliving av hunder, katter, ildere, kaniner og smågnagere. Reglene gjelder hvilke inngrep og avlivingsmetoder som er tillatt, hvordan inngrepene og avlivingen skal utføres, og hvem som kan gjøre det.

De foreslåtte reglene er rettet mot veterinærer, dyreholdere og andre som utfører inngrep på eller avliver kjæledyr. Selv om det er veterinærer som utfører inngrepene og avliver dyrene, vil dyreholderne ha et selvstendig ansvar for å bidra til at reglene følges.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Dyrevelferdsloven trer i kraft, og de konkrete inngrepsreglene i den gamle dyrevernloven blir dermed opphevet

 

01.01.2010 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Huskattforening 26.02.2021
Den norske veterinærforening 26.02.2021
Dyrebeskyttelsen Norge 25.02.2021
Veterinærinstituttet 22.02.2021

Mattilsynet drøfter et forslag med LMD om å regulere inngrep på både produksjonsdyr og kjæledyr i en felles forskrift.

 

2012 og 2013 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Huskattforening 26.02.2021
Den norske veterinærforening 26.02.2021
Dyrebeskyttelsen Norge 25.02.2021
Veterinærinstituttet 22.02.2021

Mattilsynet fortsetter å utvikle inngrepsreglene

Det blir besluttet å regulere inngrep på kjæledyr i en egen forskrift og inngrep på produksjonsdyr i holdforskriftene. Mattilsynet utvider forskriftsutkastet om kjæledyr slik at det også omfatter avliving.

Etter 2013 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Huskattforening 26.02.2021
Den norske veterinærforening 26.02.2021
Dyrebeskyttelsen Norge 25.02.2021
Veterinærinstituttet 22.02.2021

Mattilsynet sender det første utkastet til ny forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit til LMD

Utkastet inneholder regler om inngrep. Se egen regelverksprosess om dette.

09.07.2018 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Huskattforening 26.02.2021
Den norske veterinærforening 26.02.2021
Dyrebeskyttelsen Norge 25.02.2021
Veterinærinstituttet 22.02.2021

Mattilsynet sender forslag til LMD om en ny forskrift om inngrep på og avliving av kjæledyr

 

 25.03.2020
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Huskattforening 26.02.2021
Den norske veterinærforening 26.02.2021
Dyrebeskyttelsen Norge 25.02.2021
Veterinærinstituttet 22.02.2021

LMD lar Mattilsynet legge forslaget om inngrep på og avliving av kjæledyr ut til høring

 

 23.10.2020
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Huskattforening 26.02.2021
Den norske veterinærforening 26.02.2021
Dyrebeskyttelsen Norge 25.02.2021
Veterinærinstituttet 22.02.2021

Mattilsynet legger forslaget ut til høring

 

 

Høringsfrist: 26.02.2021
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Huskattforening 26.02.2021
Den norske veterinærforening 26.02.2021
Dyrebeskyttelsen Norge 25.02.2021
Veterinærinstituttet 22.02.2021

Mattilsynet sender et revidert forslag til LMD etter høringen

 

 03.06.2021
LMD fastsetter forskriften

 

 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Huskattforening 26.02.2021
Den norske veterinærforening 26.02.2021
Dyrebeskyttelsen Norge 25.02.2021
Veterinærinstituttet 22.02.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørnar Stavenes seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, tlf.: 22 77 80 19