Kunngjøring

Forskrift om kontrollområde for ILA i Bø og Øksnes kommuner, Nordland, ble opphevet 12. november 2023

Publisert 14.11.2023     Sist endret 14.11.2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommuner, Nordland, ble fastsatt 9. juni 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 19635 Skatleia i Bø kommune. Bekjempelsessonen rundt lokalitet Skatleia ble opphevet 12. november 2021.

I samsvar med forskriftens § 18 andre ledd oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen. Forskriften ble derfor opphevet 12. november 2023.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55
Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75


Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55
Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75