Regelverksprosess

Forskrift om velferd for hunder i forbindelse med avl

Publisert 13.09.2021     Sist endret 13.06.2023

Mattilsynet utvikler en forskrift om avl av hund, som skal bidra til at hunder har nødvendige genetiske forutsetninger for god helse og velferd, og for naturlig atferd. Forskriften skal også bidra til god velferd for hunder som brukes i avl, og for valpene deres.

Forslaget er utvikla på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Forslaget er levert til departementet, som nå avgjør om og når det kan sendes på høring.

Mattilsynet foreslår ikke forbud mot avl av visse hunderaser. Vi foreslår i stedet strenge regler overfor oppdretterne om hvilke hunder som ikke kan brukes i avl, og hvordan avlsarbeidet skal foregå.

Organisasjoner som Norsk Kennel Klub bør få rett og plikt til å styre det meste av norsk hundeavl gjennom avlsprogram for de ulike hunderasene. Vi foreslår derfor at oppdrettere med hunderaser som organisasjonene tar ansvar for, får plikt til å delta i og følge avlsprogrammene.

Oppdrettere av hundetyper som organisasjonene ikke tar ansvar for, bør ha plikt til å systematisere avlsarbeidet selv. Vi foreslår tilleggsregler om dette.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen nedenfor. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

LMD gir Mattilsynet i oppdrag å utvikle forslag om forskrift

 

 11.07.2019
 
Dyrevelferdsloven § 25 endres

 

 18.06.2021
 
Mattilsynet har møter/dialog med organisasjoner


Norsk Kennel Klub 25.06.2021
 

Dyrebeskyttelsen Norge 25.10.2021
 

LMD 21.03.2022


Norsk Kennel Klub 02.05.2022
 

NOAH - for dyrs rettigheter og Den norske veterinærforening 11.05.2022
 

Mattilsynet fikk innspill fra Norges Hundekjørerforbud og fra Dyrebeskyttelsen Norge 29.06.2022

25.06.2021 - 29.06.2022 
 
Mattilsynet sender utkast til forskrift til foreløpig vurdering i LMD

 

 01.07.2022
 
Mattilsynet sender en oppdatert versjon av forskriftsutkastet til foreløpig vurdering i LMD

 

 07.02.2023
 
Mattilsynet sender forslaget til LMD for å få sende det på høring

 

 09.06.2023
 
LMD gir tillatelse til høring

 

 
 
Mattilsynet legger forslaget ut til høring

 

 
 
Mattilsynet vurderer høringssvarene og sender en ny versjon av forslaget til LMD

 

 
 
LMD fastsetter forskriften

 

 
 
Forskriften trer i kraft

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver og veterinær Hege Sunne Jensen, e-post: Hege.Sunne.Jensen@mattilsynet.no, tlf. 22 77 82 49

Seniorrådgiver og jurist Bjørnar Stavenes, e-post: Bjornar.Stavenes@mattilsynet.no tlf. 22 77 80 19