Forslag om endring i gebyr for grensekontroll av storsekker med fiskefôr

Publisert 05.06.2023     Sist endret 05.06.2023

Varer av animalsk opprinnelse som ankommer Norge fra et tredjeland, skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon, og importør må betale gebyr for slik kontroll. Slike gebyr skal ikke overstige Mattilsynets kostnader ved kontrollen.

Etter Brexit gjelder dette også varer av animalsk opprinnelse som importeres fra Storbritannia. Det importeres store mengder fullfôr til fisk (fiskefôr) fra Skottland og næringen har ønsket å importere denne varen i såkalte storsekker.

Gebyret etter dagens forskrift vil overstige kostnadene til grensekontroll av slike forsendelser av fiskefôr. Vi foreslår derfor å sette ned satsen for import av fullfôr til fisk slik at gebyret bedre gjenspeiler kostnadene til grensekontroll av varen. Gebyret får derved samme sats som fiskemel.

Forslaget om endring sendes på seks ukers høring. Endringene vil tre i kraft straks.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 17.07.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rolf Ivar Gran seniorrådgiver, seksjon virksomhetsstyring, hovedkontoret, e-post: Rolf.Gran@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 88 74