Regelverksprosess

Forslag til endring av avlsmaterialeforskriften

Publisert 24.05.2023     Sist endret 18.07.2023

Endringene går hovedsakelig ut på å tilpasse bestemmelsene om uttak, bearbeiding, lagring, transport og forflytning av avlsmateriale (sæd, oocytter og embryo) fra hunder, katter, storfe, svin, sauer, geiter og hestedyr til relevante internasjonale standarder fra Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH). I tillegg rettes uklarheter og feil som er oppdaget i regelverket etter at det ble fastsatt.

Endringene retter seg mot:

  • driftsansvarlige for anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr,
  • stasjonsveterinærer for sædstasjoner for storfe, svin, sau, geit eller hestedyr,
  • driftsansvarlige for avlsmateriale fra hunder og katter, og
  • Mattilsynet.

Endringsforskriften skal gjennomføre forordning (EU) 2023/647.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering for høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til Landbruks- og matdepartementet til klarering for høring.

 23.05.2023
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 01.09.2023
NMBU 24.08.2023

Høring

Høringsfrist  10.09.2023
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 01.09.2023
NMBU 24.08.2023

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse tlf: 22 77 86 30.